foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MISIUNEA ȘCOLII: Formarea tinerilor pentru o societate deschisă, pentru economia viitorului și pentru cetățenie activă urmând integrarea într-o Europă unită.

Colegiul Economic

“Dimitrie Cantemir” Suceava

Scoala Europeana

ISTORIC

SINTEZĂ CRONOLOGICĂ

     Începuturile învățământului economic sucevean se regăsesc în perioada de după Marea Unire din 1918, când după revenirea Bucovinei în hotarele României, au fost înfiinţate instituţii de învăţământ având ca scop cultivarea poporului, sprijinirea industriei şi comerţului. La solicitarea locuitorilor oraşului Suceava, Ministerul Cultelor şi Culturii Naţionale a aprobat înfiinţarea Şcolii Comerciale Elementare de băieţi, şcoală extrabugetară cu durata de trei ani.

     5 OCTOMBRIE 1924, în prezenţa ministrului Ion Nistor, au fost sfinţite două şcoli profesionale, una de meserii pentru fete şi alta comercială pentru băieţi.

     1 DECEMBRIE 1926: - Au început cursurile ȘCOLII COMERCIALE ELEMENTARE DE BĂIEȚI, școală extra bugetară, cu durată de trei ani. - Au fost înscriși 37 elevi, din cei 47 candidați prezentați, selectionați prin concursul de admitere desfășurat în luna Noiembrie 1926. Majoritatea elevilor erau fii de săteni care locuiau în comunele mai apropiate. Pentru început, școala a fost încadrată cu trei profesori: Maria Grigoriu (Lecturi comentate, Aritmetică, Geografia, Productologia, Caligrafia), Ioan Lelcu (Istoria), Gheorghe Grigoriu (Contabilitatea), director fiind numit profesorul Nicon Turtureanu. La sfârsitul anului școlar, Conferinta din 16 Iunie 1927 a corpului didactic a stabilit că „au promovat 20 elevi, 10 au ramas corigenți, iar 7 au fost declarați repetenți”.

     ÎN ANUL ȘCOLAR 1927-1928, a fost numit director, profesorul de matematică Pitul Constantin, titular la Liceul Ștefan cel Mare din Suceava. Școala avea două clase cu un efectiv total de 60 elevi, care plăteau taxe de școlarizare între 360 și 1500 lei.

     3 MAI 1928 - este data primului Proces Verbal de inspecție, efectuată de inspectorul școlar Nicolae Tcaciuc-Albu care a făcut aprecieri favorabile atât asupra lecțiilor asistate (Limba Româna, Limba Franceză, Contabilitate, Productologeie, Caligrafie), cât și referitor la starea de ordine și curățenie din școală.

     1 SEPTEMBRIE 1931 – a fost numit în funcția de director Constantin Miclea, profesor de Știinte Comerciale și Contabilitate, care avea să îndeplineasca această misiune, cu o înaltă competență pâna la 31 august 1955, susținând cu toată capacitatea sa multiplele transformări prin care a trecut aceasta unitate de învățământ, până în momentul desființării sale temporare.

Constantin Miclea, director, profesor de Știinte Comerciale și Contabilitate

     1 SEPTEMBRIE 1935: - Școala devine GIMNAZIU COMERCIAL cu patru clase.

   1 SEPTEMBRIE 1936: - GIMNAZIUL COMERCIAL primește statut de școală bugetară cu denumirea de GIMNAZIU COMERCIAL DE BĂIEȚI „Dr. C. ANGELESCU”.

     Începând cu 20 MAI 1937 s-a desfășurat o activitate intensă pentru construirea unui local propriu, ce a determinat Primăria orașului ca la data de 22 ianuarie 1938, să aprobe parcela pe care sa fie construit gimnaziul iar Camera de Comert, să promită oficial, în mod repetat, la datele de 15 martie 1938 și 31 octombrie 1938 că finanțează lucrarea. Aceste demersuri și promisiuni au fost însă zadarnice. Gimnaziul, intrat de acum în rândul instituțiilor de învățământ din oraș a avut parte numai de localuri închiriate: a funcționat la început într-o clădire de lângă Primarie, apoi în alta din spatele Băncii, de unde s-a mutat la Casa Învațătorului, apoi la parterul Liceului Ștefan Cel Mare, de unde a plecat în clădirea actualei Biblioteci I.G. Sbiera, până când în sfârsit, în anul 1945 a fost cumparată cu banii părinților elevilor Casa Pruncu.

     29 MAI 1937 - Școala a fost inspectată de către inspectorul școlar Șerban Pavelescu, care a apreciat următoarele: „Gimnaziul Comercial dr. C. Angelescu din Suceava are norocul să fie condus de un adevarat om al școlii, Constantin Miclea, care își dedică tot timpul promovării intereselor acestei instituții. Deși a avut de luptat cu insurmontabile greutăți de ordin material, domnia sa a făcut față împrejurărilor ieșind întotdeauna biruitor. Ordinea și curățenia impecabilă și disciplina elevilor sunt lucruri care te impresionează de îndată ce pașești în interiorul acestei școli”.

     14 APRILIE 1940 - altă inspecție apreciază că „școala este bine frecventată, în special de către fii de săteni pentru care există și un internat amenajat într-o casă particulară, lecțiile se desfășoară metodic și sunt urmărite de către elevi cu un vădit interes”.

     15-17 FEBRUARIE 1943 - Gimnaziul a beneficiat de o Inspecție Integrală. Atunci cursurile se desfășurau în sălile Casei Învățătorului - spațiu închiriat pentru suma de 180.000 lei anual. La acea dată erau înscriși 286 elevi (52 elevi interni, 197 la gazde și restul cu domiciliu stabil în Suceava). Elevii beneficiau de burse obținute prin concurs, iar taxele erau de 10.000 lei. Gimnaziul avea 17 cadre didactice (12 bărbați și 5 femei), care predau urmatoarele discipline de învățământ: religia, româna, franceza, germana, matematica, fizica, chimia, geografia, istoria, caligrafia, instrucția civică, desenul, stenografia, dreptul, corespondeță comercială, muzica, educația fizică.

     În anul scolar 1943-1944 - școala a funcționat în două clădiri închiriate de pe strada Ferinand la numerele 37 și 40.

     1945 - Gimnaziul Comercial de Băieți, cu patru clase, se transformă în liceu cu clasele I-VIII. Până la începutul anului școlar 1944-1945, tinerii care doreau să îmbrațiseze profesiuni din domeniul economic frecventau unul din gimnaziile existente în Suceava, Rădăuți, Fălticeni sau Siret, iar după promovarea Examenului de Capacitate, urmau cursul superior la Licel Comercial din Cernăuți. După 23 August 1944 ultimile serii de absolvenți ai acestui liceu au susținut Examenul de Bacalauret la Iași iar o parte dintre elevii acestui liceu aflați în clase dinaintea absolvirii, și-au continuat studiile, începând cu anul școlar 1946-1947, la Liceul Comercial din Suceava în care funcționa acum și cursul superior V-VIII. Constantin Miclea, directorul liceului, reusește să mobilizeze resursele financiare necesare pentru cumpărarea Casei Pruncu prin contribuția părinților elevilor.

     IUNIE 1947 - sesiune de Bacalaureat Comercial, avându-l ca Președinte de Comisie pe profesorul N. Gramada. Candidații au sustinut probe scrise la științele comerciale (studiul comerțului, contabilitate, organizarea și contabilitatea intreprinderilor, biroul comercial), la disciplina „mărfuri” și la o limba străină (engleza, franceza, germana sau italiana) având ca temă corespondența comercială. Examenele orale au urmărit și pregătirea candidaților la științele juridice, matematici comerciale, geografia economică, istoria, limba și literatura română.

     1 SEPTEMBRIE 1947 - LICEUL COMERCIAL din Suceava se transformă în ȘCOALA TEHNICĂ DE ADMINISTRAȚIE ECONOMICĂ MIXTĂ.

     1 SEPTEMBRIE 1948 - școala devine ȘCOALA MEDIE TEHNICĂ DE COMERȚ Suceava. Locul Examenului de bacalaureat l-a luat „Examenul de absolvire”, care dădea absolvenților reușiți „Diploma de Tehnician”.

     1 SEPTEMBRIE 1952 - ȘCOALA MEDIE DE COMERȚ din Suceava este mutată cu întregul personal, în frunte cu directorul Constantin Miclea, la Botoșani, unde mai funcționa o școală de același profil.

     31 AUGUST 1955 - Școala a fost desființată, deoarece s-a considerat, probabil că în Regiunea Suceava nu erau necesare două școli de specialitate în domeniul economic.

     12 SEPTEMBRIE 1966 - Prin Decizia Nr.688/1966 se înființează, la Suceava, LICEUL ECONOMIC ce urma să funcționeze, la început împreună cu LICEUL NR. 3 în localul Școlii Generale Nr. 7, situat pe Strada Epaminonda Bucevschi Nr. 5 din cartierul Ițcani. Internatul școlar cu 100 locuri, a fost amenajat în fosta clădire a Școlii din Ițcani, pe Strada Gării. Conducerea liceului a fost încredințată tânarului profesor de matematică Duceac Corneliu, iar colectivul didactic cuprindea în majoritate profesori tineri.


      15 SEPTEMBRIE 1966 - se deschid cursurile pentru patru clase de elevi: două clase la cursuri de zi (80 de locuri) și două clase curs seral (70 locuri).

 
Clădirea în care a funcționat Liceul Economic în primul său an de activitate în cartieul Ițcani  Internat Itcani

     1 SEPTEMBRIE 1967 - LICEUL ECONOMIC a primit un alt local, situat pe strada Ilie Pintilie-în prezent strada Cernauti, care aparținea Întreprinderii GOSTAT Ițcani. Aici, Liceul a funcționat până în anul 1969. Internatul liceului a continuat să funcționeze în vechea clădire a Școlii Generale Ițcani, din apropierea Gării Suceava Nord. La început condițiile materiale au fost modeste, realitate care a solicitat eforturi mari atât din partea conducerii, a colectivului didactic și personalului administrativ, cât și sprijinul părinților și pe cel al unor întreprinderi binevoitoare.

 
Internatul liceului - din apropierea Gării Suceava Nord

 

     1 SEPTEMBRIE 1969 - Liceului i se repartizează localul actual, situat în zona centrală a orașului, pe Strada Lecca Morariu Nr.17 A, local nou, eliberat prin mutarea Liceului Pedagogic în spațiul ce-i fusese repartizat pe Strada Mărășești Nr. 57. La acea dată s-a încheiat pentru învatamântul economic din Suceava coșmarul lipsei de spațiu, al mutărilor repetate, și al funcționării în clădirile altor proprietari. Pe terenul aferent localului, s-a putut amenaja Baza Sportivă, iar în anii care au urmat au fost construite utilitățile necesare desfășurării normale a procesului de învatamânt.

     1970 - se dă în funcțiune Internatul liceului, cu o capacitate de cazare de 300 locuri, amenajat într-o clădire cu parter și trei etaje.

     1971 - intră în exploatare Cantina Liceului - construcție independentă, cu o capacitate de servire a mesei pentru 150 de elevi pe serie și se realizează împrejmuirea incintei.

     1973 - se inaugurează terenul de sport.

     1978 - se încheie prima etapă de amenajare a Cabinetelor și Laboratoarelor, prin contribuția efectivă a directorului Corneliu Duceac, a prof. Corneliu Iasinschi și a maistrului Petru Hulubeac, beneficiindu-se și de sprijinul Inspectoratului Școlar. Tot în acest an se extinde și cantina.

     1 SEPTEMBRIE 1978 - este numită în funcția de director, profesoara de Știinte Socio-Umane, Rodica Oprea, iar profesorul Corneliu Duceac preia funcția de director la Grupul Școlar Nr. 4 din Suceava.

     În perioada 1 septembrie 1978-31 august 1984 se realizează urmatoarele: se înființează în treapta a II-a și profilele Alimentația Publică, Industrie Ușoară; se încheie lucrările de construcție a sălii de gimnastică și a vestiarelor; se asfaltează curtea interioară și se modernizează Baza Sporivă în aer liber.

     1 SEPTEMBRIE 1984 - este numită în funcția de director profesoara de fizică Elisabeta Marchievici, deoarece profesoara Rodica Oprea, a fost detașată pe funcția de Inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar al județului Suceava.

1988 - se amenajeaza Cabinetul de Informatică.

     1 FEBRUARIE 1990 - este ales în funcția de director, profesorul de matematică Gheorghe Flocea, iar profesoara Elisabeta Marchievici trece la catedra sa de la Liceul Ștefan cel Mare din Suceava.

     1 SEPTEMBRIE 1991 - Liceul Economic din Suceava devine GRUPUL ȘCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV din Suceava prin înființarea Școlii Postliceale, alături de învațământul liceal, școală profesională și școală de ucenici.

     15 SEPTEMBIE 1993 - este înființată o clasă a IX-a compactă cu elevi din Republica Moldova.

     30 IUNIE 1993 - Prima promoție de absolvenți ai Școlii Postliceale.

     24 OCTOMBRIE 1996 - În baza Ordinului Ministrului Învățământului Nr. 40726/1996, Inspectorul General al Inspectoratului Școlar județean Suceava a dat Decizia Nr. 192, prin care se atribuie școlii numele ei actual.

     În anul Aniversar 1996, în componența Grupului Școlar se aflau, Liceul Economic cursuri de zi cu un efectiv de 1026 elevi, care se instruiau în profilurile finanțe-contabilitate, comerț, alimentație publică, cuprins în 34 clase, liceul seral cu 8 clase și un efectiv de 246 elevi, școala profesională cu 6 clase și un efectiv de 124 elevi, precum și școala postliceală, cu două clase și un efectiv de 28 elevi. Majoritatea elevilor provineau din municipiul și județul Suceava, cu exepția a 37 de elevi din Republica Moldova. Precesul de învățământ era asigurat de 71 cadre didactice - 66 profesori și 5 maistre instructori, din care 32 cu gradul didactic I, 12 cu gradul didactic II și 13 profesori stagiari. Este de remarcat faptul că la acea dată, din corpul profesoral făceau parte mulți dintre profesorii care au predat și în primii ani de după reînființarea liceului.

     1 SEPTEMBRIE 1998 - este numit în funcția de director, profesorul de matematică Toader Papaghiuc, iar profesorul Gheorghe Flocea revine la catedra sa din liceu.

     1 SEPTEMBRIE 1999-31 AUGUST 2002 - amenajarea Amfiteatrului, a încă două Cabinete de Informatică și a Cabinetului de Alimențatie Publică.

     1 SEPTEMBRIE 2002 - este numit în funcția de director profesorul de matematică Corneliu Romașcu, detașat în perioada anterioară la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în funcția de inspector școlar.

     2004 - Are loc schimbarea din Grupul Școlar Economic Administrativ “Dimitrie Cantemir” în Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”.

     Pentru o instruire de calitate a elevilor, Colegiul Economic colaborează cu parteneri educaţionali – agenţi economici, unităţi de producţie, instituţii bancare, iar pe plan internaţional dezvoltă relaţii cu unităţi similare din Norvegia, Germania, Spania, în cadrul programelor Uniunii Europene – Phare, Socrates, Leonardo.

     În perioada 2002-2005 s-au derulat proiectele PHARE RO 0108.01 şi PHARE RO 0108.03 – Coeziune economică şi socială „Şcoala între educaţie, resurse, necesităţi şi reformă”, proiecte care au permis dotarea şi amenajarea bazelor de practică din şcoală la standarde europene.

     Din anul 2003 şi până în prezent s-au desfăşurat o multitudine de activităţi care au contribuit la întărirea dimensiunii europene a şcolii: proiecte Comenius, Leonardo, Youth in Action, Spring Day, etc., activităţi în care s-au implicat elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi care au deschis calea educării elevilor pentru valorile europene, comunicarea într-o limbă străină, utilizarea ITC.

     În anul 2005 Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” s-a înscris în Programul mondial           Eco-Schools.  Numeroasele activități organizate cu scopul conștientizării problemelor de mediu și de protecție a mediului au condus la acordarea, în anul 2008, a Steagul Verde și implicit a titlului de Eco-Școală, pe care îl deține și în prezent.

     Ca o încununare a activităţilor europene derulate în şcoală, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a dobândit, în anul 2011, 2015 și 2018 titlul de „Şcoală Europeană”.

     În anul 2013 Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a devenit Centru de resurse pentru Firmele de exerciţiu, în cadrul proiectului POSDRU 33440.

     Ca urmare a promovării învățării integrate a conţinuturilor la disciplinele de specialitate din domeniile turism şi gastronomie şi a limbii engleze (CLIL) cu scopul dobândirii de noi cunoştinţe economice în limba engleză, prezentate în context european şi transpuse în practică în cadrul proiectului Erasmus+ English for hospitality, școala noastră a obținut Certificatul lingvistic european în 2018.

     De asemenea, același proiect a fost selectat în 2021 de către CE în vederea acordării European Innovative Teaching Award, fiind un proiect care răspunde priorității anului 2021: învățarea la distanță și învățarea mixtă. Proiectele, activităţile, programele comunitare derulate în şcoală în ultimii 16 ani au demonstrat că nu graniţele, ci valorile definesc Europa. Permanentul schimb intercultural din ultima perioadă a contribuit la procesul integrării valorilor naţionale în cele europene. Elevii au învățat despre cultura altor ţări, tradițiile și viața de zi cu zi, ceea ce le-a permis să depășească anumite bariere și să aibă o mai bună înțelegere și acceptare a diferențelor.

     2021 acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+, în domeniul „Formare profesională (VET)”, numărul: 2020-1-ro01-ka120-vet-095440.

     Proiectul ERASMUS+  KA1,  acțiunea  cheie  Learning  mobility  of individuals  – Mobility of learners and staff, tipul VET learner and staff mobility, cu titlul “Formare pentru o carieră de succes”, 2019-1-RO01-KA102-062161, 2019 -2021. Parteneri: Spania și Portugalia, ce presupun schimburi de elevi și bune practici, și încă 3 proiecte ERASMUS+: The Past in Our future – UNESCO world heritage, 2020-prezent; Christmas Spirit of Slovakia, Romania and Germany, 2020 – 2021, proiect premiat cu eTwinning Quality Label; Let’s Go Green!, aprilie 2021, ce își propune formarea profesională a elevilor de la profilul servicii.

     7 MAI 2021 aderarea ca partener la Consorțiul școlar pentru practica pedagogică și pentru mentoratul didactic, coordonat de Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

     Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Suceava ca organizaţie furnizoare de educaţie îşi propune să dezvolte un învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, tineri competenţi pe piaţa muncii în vederea unei bune inserţii socio-profesionale.

Dimitrie Cantemir” Economic College

Suceava

Liceul pe Strada Lecca Moraru

     Suceava early economic education are found in the period following the Great Union from 1918, when, after Bucovina returned within Romanian borders, there were founded learning institutions which were designed to bring culture to the closer reach of people, to support industry and trade. 

     The Ministry for National Cults and Culture, on the request of the inhabitants of Suceava agreed on the establishment of the Commercial Elementary School for boys, a school extra budgeted with an extent of 3 years.

     On the 5th of October 1924, in the presence of the Minister Ion Nistor, there were hallowed 2 occupational schools, a vocational school for girls and a commercial school for boys. According to the archives, the opening day took place on the 1st of December 1926, in a rented place. From the 47 candidates, there were selected 37 students who had to sit an entry exam held in November 1926. The majority of students were sons of villagers from the neighboring villages. 

     In the beginning, the school had 3 teachers: Maria Grigoriu (Commented texts, Arithmetic, Geography, Calligraphy), Ioan Lelcu (History), Gheorghe Grigoriu (Accounting). The Headmaster was Professor Nicon Turtureanu.

     During its existence, the Commercial School went through various stages in its development: from 1923 to 1935, it functioned as Elementary Commercial School of 3 years, between 1935-1936 as commercial gymnasium of four years, and starting with the school year 1936-1937, it received the name of „Dr. A. Anghelescu” Commercial Gymnasium for Boys, until it became The Commercial High School for Boys Suceava.

     In the school year 1947-1948, The Commercial High School for Boys Suceava changed its name in The Medium Technical School of Commerce Suceava until the end of the school year 1951-1952, when it was moved to Botosani, where it functioned until the 31st of August 1955 when it was dissolved.

     In 1966, the economics teaching from Suceava was reorganized in the shape of the High school of Economics. The high school, where Professor Duceac Corneliu (the first tenure teacher) was headmaster, housed four classes in the building of the General School no.7 from Itcani.

     On the 1st of September 1969, the high school moved to the present location on prof. Lecca Morariu Street no. 17 A, where the Pedagogical High school used to function. From that day on, there has been developed a material base suitable for the requirements of modern teaching approaches:

     - 1970 the hostel of the high school was opened;

     - 1971 the canteen;

     - 1973 the sports court;

     - 1978 the canteen was extended;

     - 1988 the IT laboratory was opened;

     - 1991 it was opened the building housing the pastry laboratory and the cabinet for teaching the techniques of serving food;

     - 1993 the interior yard was paved;

     - 1995 the façade of the school and of the canteen was rehabilitated, the space for the library was reorganized, an official spare room for guests was arranged.

     In 1996, the high school became „Dimitrie Cantemir” Economics and Administrative School Group, and from 2004 „Dimitrie Cantemir” Economic College.

     For quality training, „Dimitrie Cantemir” Economic College has a number of educational partners such as economic agents, production units, bank institutions. Internationally, it develops relations with similar units from Norway, Germany, Spain within European Programs such as PHARE, Socrates, Leonardo.

     During the period 2002-2005, there were developed two projects PHARE RO 0108.01 şi PHARE RO 0108.03 – Economic and Social Cohesion „School between education, resources, necessities and reform,” projects which enabled the equipping and the arrangement of the school training bases according to European standards.

     From 2003 until the present day, there have been developed a multitude of activities which contributed to the strengthening of the European dimension of this school: projects Comenius, Leonardo, Youth in Action, Spring Day, etc., activities that involved not only students but teachers, parents, representatives of the local community, as well. All these led to an education in the spirit of the European values, communication in a foreign language, and the use of ITC.

     As a reward for the European activities which took place within the school, in 2011, „Dimitrie Cantemir” Economic College received the title of „European School.”

     In 2013, „Dimitrie Cantemir” Economic College Suceava became Resource Center for t„raining firms”within the project POSDRU 33440.

     „Dimitrie Cantemir” Economic College Suceava, as an institution of education, aims at the development of a sort of instruction in consonance with the European level, which would ensure highly qualified work force and competent young people with a view of a good socio–professional insertion.

 
Directorii şcolii de la înfiinţare şi până în prezent sunt:

1. Nicon Turtureanu 1926-1927

2. Constantin Pițul 1927-1931

3. Constantin Miclea 1931-1955

4. Corneliu Duceac 1966-1978

5. Rodica Oprea 1978-1984

6. Elisabeta Marchievici 1984-1990

7. Gheorghe Flocea 1990-1998

8. Toader Papaghiuc 1998-2002

9. Corneliu Romaşcu 2002-2020

10. Eugenia Trufin 2020-prezent

Despre Dimitrie Cantemir

Copyright © 2024 Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava - Toate drepturile rezervate.